Ersättningspolicy

Beyond Research ersättning till intervjupersoner följer branschstandard för marknadsundersökningsföretag, vilket innebär att arvode i form av presentcheckar eller kontant ersättning (upp till 999 kr/deltagare) kan utgå. Ersättning för en standardiserad tvåtimmarsgrupp är 500 kronor. Även presentcheckar och biobiljetter används för ersättning. För B2B-intervjuer under dagtid utgår vanligtvis ingen ersättning.

Intervjupersonerna informeras om att ersättning/incentives kommer att utgå. Vid B2B-undersökningar ombeds presumtiva deltagare att informera sin närmaste chef för att säkerställa att inga avtal, policys eller dylikt hindrar personen från att delta i undersökningen och emotta en kontantersättning alternativt presentcheckar. Information om detta ges vid rekryteringstillfället.