Vilka vi är

Beyond Research är det lilla företaget med de stora kunderna. Vi är specialiserade inom kvalitativa undersökningar med fokus på strategisk vägledning och kreativa lösningar inom varumärkes-, produkt- och kommunikationsutveckling. Vi har ett gediget teoretiskt kunnande i människans beteende, behov och attityder, sprungen ur psykologi, semiotik och etnologi som bottnar i ett glödande intresse att gå bortom den linje där traditionella marknadsundersökningar slutar.

Som förlängning av den kvalitativa undersökningsmetodiken erbjuder vi specifik kompetens inom design management och konceptutveckling som tar undersökningen ett steg längre. Vi konceptualiserar resultatet och tar fram möjliga designkoncept som svarar mot undersökningen.

Research teamets teoretiska bredd vittnar om ett glödande intresse för att gå beyond. Där traditionella undersökningar slutar, börjar beyond. Seta Stålberg, leg. psykolog och pionjär inom kvalitativ research och kvalitativ metodutveckling, grundade Beyond Research 2005 med målet att ge insikter bortom den rationella, logiska konsumenten och fokuserade på den känslomässigt drivna konsumenten. I Beyond Research samlades således ett team av medarbetare vars specialistkompetens grundar sig i psykologi, antropologi, semiotik, etnografi och olika kunskapsgrenar som bygger insikt och förståelse på djupet och beyond.

Seta Stålberg

LEG PSYKOLOG

Mångårig erfarenhet av kvalitativa undersökningar, specialiserad på varumärken och trender. Tidigare innovationsansvarig på Sifo och innan dess ansvarig för Demoskops kvalitativa undersökningar. Startade Beyond Research 2005.

seta (@) beyondresearch.se

+46735455219

Hanna Holländer

STATSVETARE

Flerårig erfarenhet av kvalitativa undersökningar. Magister i statsvetenskap med beteendevetenskaplig inriktning, samt fil. kand i idéhistoria. Började hösten 2007 och en drivande kraft i Beyond Researchs utveckling.

hanna (@) beyondresearch.se

+46702866297

Martha Arango

SEMIOTIKER

Först i landet med att lansera semiotik inom marknadsundersökningar. Adderade semiotik till Beyond Researchs verksamhet 2007.

martha (@) beyondresearch.se

+46706745566

Mirja Larsson

KOMMUNIKATÖR/ANTROPOLOG

Mirja har en kandidatexamen i medie- och kommunikationsvetenskap samt i socialpsykologi. Hon är även utbildad i antropologisk undersökningsmetodik.

mirja (@) beyondresearch.se