SEMIOTISK ANALYS

Semiotik är läran om tecken, symboler och ikonernas inneboende mening. Semiotiska analyser används för att avslöja kommunikationens dolda signaler. Beyond Researchs semiotiska erbjudande tar avstamp i en semiotisk analys. En semiotisk analys kan vara fristående från övrig datainsamling eller används parallellt med fokusgrupper för att ge en fördjupad insikt i emotionella känslomässiga drivkrafter och motiv.

Semiotisk analys besvarar bland annat: Vilka signaler sänder konceptet? Vilken är den dolda kommunikationen? Vilka signaler sänder konceptet i relation till konkurrenter? Vilka signaler bör adderas eller tonas ner för att kommunikationen ska signalera önskade värden.