Utvärdering & konceptutveckling

Frågor som fokuseras är bland annat: Hur uppfattas konceptet? Vad är konceptets styrka och svaghet? Hur väl stämmer konceptet med affärsidé och varumärkesplattform? Hur kan konceptets konkurrenskraft stärkas?