Brand Knowledge, Consumer Insight & Beyond

Beyond Research

Vi är en kvalitativ research- och strategibyrå med en övertygelse om att djup förståelse för målgrupper skapar grund för effektiva och träffsäkra beslut, starkare varumärken och bättre kommunikation.

Läs om våra case

Vår metod

Med utgångspunkt i kvalitativa metoder som fokusgrupper, djupintervjuer och etnografiska observationer, fysiskt så väl som digitalt, genomför vi insiktsarbete som grund för målgruppsanalys, varumärkesstrategi, kommunikationsstrategi, platsattraktion- och kompetensförsörjning samt konceptutveckling.

Vi skräddarsyr kvalitativa undersökningar utifrån era specifika utmaningar, behov och förutsättningar utan att kompromissa med strategisk höjd och analytiskt djup. Kvalitativ rekrytering är avgörande för resultatet, och vi har lång erfarenhet av att rekrytera nischade målgrupper som barn, unga och personer med särskilda behov.

Våra tjänster

Medverka i undersökningar

Vi söker ständigt personer i olika åldrar och med olika erfarenheter som tycker att det är roligt att tycka till! Våra undersökningar sker i grupp eller individuellt och du får alltid ersättning för ditt deltagande. Innan du blir rekryterad till en undersökning genomförs en avstämningsintervju.

Läs mer och anmäl intresse

Våra kunder

Här är ett urval av kunder vi jobbat med under åren vi varit verksamma.