Brand Knowledge, Consumer Insight & Beyond

Beyond Research

Vi är en kvalitativ research- och strategibyrå som undersöker relationen mellan varumärken och människor. Detta med en övertygelse om att djup förståelse för målgrupper skapar en grund för effektiva och träffsäkra beslut, starkare varumärken och bättre kommunikation.

Med en stor bredd av kunder från många branscher och verkligheter, kan vi applicera ett nytt synsätt på varje utmaning.

Läs mer om våra tjänster

Vår metod

Med grund i kvalitativa metoder såsom fokusgrupper, djupintervjuer och etnografiska observationer är vi flexibla, kreativa och agila för att möta era behov som kund. Samtidigt som vi aldrig kompromissar med strategisk höjd och analytiskt djup.

Kvalitativ rekrytering är viktigt för resultatet, och vi har lång erfarenhet av att rekrytera allt från representativa urval av befolkningen till svåra målgrupper som barn och unga eller personer med särskilda behov.

Våra tjänster

Medverka i undersökningar

Vi söker ständigt personer i blandade åldrar och erfarenheter som tycker att det är roligt att tycka till! Våra undersökningar sker i grupp eller individuellt och du får alltid ersättning för ditt deltagande. Innan du blir rekryterad till en undersökning genomförs en avstämningsintervju.

Läs mer och anmäl intresse

Våra kunder

Här är ett urval av kunder vi jobbat med under åren vi varit verksamma.