Om oss

Kärnfullt och skräddarsytt

Vi har expertis inom samtliga kvalitativa metoder, från djupintervjuer och fokusgrupper till kreativa workshops och digital etnografi.

Strategisk och akademisk förankring

Våra medarbetare har samlad kompetens inom psykologi, etnologi, antropologi, pedagogik och statsvetenskap såväl som strategisk marknadskommunikation.

Stor bredd i erfarenheter

Beyond Research grundades 2005 och vårt team har lång erfarenhet av projekt inom employer branding, platsattraktion- och kompetensförsörjning och målgruppsanpassad kommunikation för myndigheter och kommuner, såväl som e-handel, media, FMCG, teknik, sjukvård, fordons- och byggindustrin.

VÅRA CASE

SVT
Hyundai
Brunflo
NCHSVT - Målgruppsanalys utomeuropeiskt ursprung

Beyond Research genomförde en kvalitativ undersökning för SVT som gav insikt i mediepreferenser och användning av, samt inställning till, olika medier bland svenskar med utomeuropeiskt ursprung. Studien genomfördes via fokusgrupper och undersökte kännedom, attityder och användning av SVT och konkurrenters innehåll, med fokus på framtida utveckling för att göra SVT mer intressant för målgruppen.

Resultatet presenterades i en rapport med rekommendationer och strategiska riktlinjer för SVTs framtida utveckling.

Tjänster: målgruppsanalys, fokusgrupper, nischade målgrupper, varumärkesundersökning

Hyundai - Insikter i den svenska elbilsmarknaden

För att förstå den svenska elbilsmarknaden bättre, initierade Hyundai en undersökning om hur deras varumärke och produkter uppfattades av både Hyundai-ägare och andra bilägare samt utforskade hur elbilar kan anpassas till svenska klimatförhållanden. Beyond Research genomförde studien med hjälp av 8 fokusgrupper och digital etnografi med 64 deltagare. Resultatet låg till grund för utveckling och etablering av Hyundai på den svenska marknaden.

Tjänster: digital etnografi, fokusgrupper, varumärkesundersökning, målgruppsanalys

Brunflo - Platsattraktion för Östersunds kommun

På uppdrag av Östersunds kommun genomförde Beyond en omfattande målgruppsanalys i form av fokusgrupper med nuvarande Brunflo-bor och invånare från andra delar av Östersunds kommun för att kartlägga drivkrafter och hinder kopplade till att flytta till och från Brunflo. Syftet var att ge insikter i hur skapa optimala förutsättningar för att öka attraktionen till området och säkra framtida kompetensförsörjning.

Resultatet bildade grund för en rapport med rekommendationer och strategiska riktlinjer för Brunflos utveckling samt målgruppsanpassad kommunikation.

Tjänster: platsattraktion, målgruppsanalys, fokusgrupper

NCH - Målgruppsanpassad kommunikationsstrategi

Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck vid Länsstyrelsen i Östergötlands län fick i uppdrag av regeringen att förbereda en informationsinsats mot hedersrelaterat våld. Till grund låg den nya lagstiftningen mot hedersrelaterad brottslighet. Informationsinsatsen skulle genomföras i samverkan med Brottsoffermyndigheten.

För att skapa djupare insikt i målgruppen samt förstå behov kring information, genomförde Beyond Research en kvalitativ undersökning i form av djupintervjuer med personer som utsatts för eller riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck.

Tjänster: målgruppsanalys, nischade målgrupper, djupintervjuer

Hanna Holländer

Research Director/CEO

+46 70 286 62 97 hanna@beyondresearch.se

Mirja Larsson

Research Manager/Partner

+46 70 525 38 85 mirja@beyondresearch.se

Nora Zerzour

Project Coordinator
(On parental leave)

+46 72 442 82 81 nora@beyondresearch.se

Emilia Poysti

Project Coordinator

+46 70 589 83 98 emilia@beyondresearch.se

Seta Stålberg

Senior Consultant
Strategist/Founder

+46 73 545 52 19 seta@beyondresearch.se

Besök oss!

Vi sitter mitt på Södermalm i Stockholm, ett stenkast från Slussen. Här har vi rum för fokusgrupper och djupintervjuer.

Hitta hit

Vill du medverka i våra undersökningar?
Läs mer och anmäl intresse