Om oss

Kärnfullt och skräddarsytt

Kvalitativa fokusgrupper, djupintervjuer, etnografiska och digitala observationer. Våra undersökningar utformas hantverksmässigt för varje unik utmaning. Vi förstår att det inte finns en modell som passar alla, och att varje kund och målgrupp har sina egna behov och förutsättningar.

Strategisk och akademisk förankring

Våra medarbetare har en samlad kompetens inom psykologi, etnologi, antropologi, pedagogik och statsvetenskap såväl som strategisk marknadskommunikation.

Det gör att vi kan se fler lager och fler perspektiv, och skapa djupare mening och värde för dig som kund.

Stor bredd i erfarenheter

De verksamhetsområden vi arbetar främst med är: kommunikation, offentlig sektor, konsumentprodukter, media, employer branding, användartester samt organisationsutveckling.

Våra tjänster

Varumärkesanalys
Målgruppsanalys
Koncepttest
Semiotisk analys

Varumärkesanalys

Hur uppfattas varumärket, vad associeras det med, och vilken roll spelar det i konsumenternas liv? I vår varumärkesanalys kartläggs styrkor och svagheter, samt hur man särskiljer sig från konkurrenter.

Analysen ger underlag för en långsiktig varumärkesstrategi, och stärks med strategiska rekommendationer framåt.

Målgruppsanalys

Genom att verkligen förstå sin målgrupp kan man skapa mer träffsäker kommunikation och marknadsföring, samt erbjuda bättre produkter och tjänster.

Vår målgruppsanalys kartlägger och identifierar befintliga såväl som potentiella målgrupper. Vi kartlägger hur de beter sig, deras personlighet, drivkrafter, vilka behov de har, och inte minst, var de finns. Vi träffar personerna på riktigt och lyssnar noga på vad de har att säga.

Koncepttest

Ibland är det svårt att välja mellan olika kommunikativa spår, eller så behöver man få en idé, hemsida eller app utvärderad av målgruppen innan den tillgängliggörs för allmänheten. Fångar det rätt människors uppmärksamhet, och vilka signaler sänder konceptet ut?

Med hjälp av våra koncepttester och användartester får du som kund insikt i attityder, behov och önskemål hos den tilltänkta målgruppen, vilket minimerar risker och ökar chanser till lyckade lanseringar.

Semiotisk analys

Olika visuella uttryck väcker olika associationer och känslor. Semiotik är en etablerad metod för att förstå hur visuell kommunikation signalerar olika värden och innebörder. En semiotisk analys reder ut om grafiskt uttryck, bilder och kommunikation förmedlar det man önskar, och ger rekommendationer framåt för en mer tydlig och träffsäker visuell kommunikation.

Hanna Holländer

Research Director/CEO

+46 70 286 62 97 hanna@beyondresearch.se

Mirja Larsson

Research Manager/Partner

+46 70 525 38 85 mirja@beyondresearch.se

Nora Zerzour

Project Coordinator
(On parental leave)

+46 72 442 82 81 nora@beyondresearch.se

Emilia Poysti

Project Coordinator

+46 72 442 82 81 emilia@beyondresearch.se

Seta Stålberg

Senior Consultant
Strategist/Founder

+46 73 545 52 19 seta@beyondresearch.se

Besök oss!

Vi sitter mitt på Södermalm i Stockholm, ett stenkast från Slussen. Här har vi rum för fokusgrupper och djupintervjuer.

Hitta hit

Vill du medverka i våra undersökningar?
Läs mer och anmäl intresse