Medverka

Att medverka i undersökningar

Våra undersökningar sker i grupp eller individuellt och du får alltid ersättning för ditt deltagande.

Anmäl dig

Avstämning

Innan du blir rekryterad till en undersökning genomförs alltid en avstämningsintervju.

Anmäl dig

Du väljer själv

Du kan närsomhelst be oss ta bort dig från vårt register och du förbinder dig inte till något genom att anmäla dig. Du väljer själv när och om du vill delta i en undersökning.

Anmäl dig

Ersättningspolicy

Beyond Research ersättning till intervjupersoner följer branschstandard för marknadsundersökningsföretag, vilket innebär att arvode i form av presentcheckar eller kontant ersättning (upp till 999 kr/deltagare) kan utgå. Ersättning för en standardiserad tvåtimmarsgrupp är 500 kronor. Även presentcheckar och biobiljetter används för ersättning. För B2B-intervjuer under dagtid utgår vanligtvis ingen ersättning.

Ersättning B2B

Intervjupersonerna informeras om att ersättning/incentives kommer att utgå. Vid B2B-undersökningar ombeds presumtiva deltagare att informera sin närmaste chef för att säkerställa att inga avtal, policys eller dylikt hindrar personen från att delta i undersökningen och emotta en kontantersättning alternativt presentcheckar. Information om detta ges vid rekryteringstillfället.